Według liczb i liczb holenderskiego SER…

Według liczb i liczb holenderskiej SER (holenderskiej rady społeczno-gospodarczej) liczba połączeń holenderskich gwałtownie wzrosła. W porównaniu z 2015 r. Liczba połączeń wzrosła o 22% w 2016 r. Połączenia te miały miejsce głównie w sektorach usługowym i przemysłowym. Również firmy z sektora non-profit chętnie się łączą. Jeśli liczby te zachęcają Cię - jako przedsiębiorcę - do myślenia o fuzjach, nie zapomnij zwrócić uwagi na obowiązujący Kod Fuzji (Fusiegedragsregels)!

Udostępnij