Apelacja w prawie karnym

Czym jest apelacja w prawie karnym? Wszystko co musisz wiedzieć

At Law & More, często otrzymujemy pytania dotyczące środków odwoławczych w prawie karnym. Na czym dokładnie to polega? Jak to działa? Na tym blogu wyjaśniamy proces apelacji w prawie karnym.

Co to jest apelacja?

W Holandii mamy sądy, sądy apelacyjne i Sąd Najwyższy. Prokurator w pierwszej kolejności kieruje sprawę karną do sądu. Apelacja w sprawie karnej to prawo zarówno skazanego, jak i prokuratora do złożenia apelacji od wyroku w sprawie karnej. Następnie sąd pierwszej instancji ponownie rozpoznaje sprawę, w której zasiadają sędziowie inni niż ci, którzy rozpatrywali sprawę pierwotną. Proces ten umożliwia zainteresowanym stronom dokonanie przeglądu orzeczenia sądu niższej instancji, w ramach którego mogą przedstawić argumenty dotyczące powodów, dla których orzeczenie było nieprawidłowe lub niesprawiedliwe.

W trakcie apelacji uwaga może zostać przesunięta na różne aspekty sprawy, takie jak problemy dowodowe, wymiar kary, błędy prawne czy naruszenia praw oskarżonego. Sąd szczegółowo rozpatruje sprawę i może podjąć decyzję o podtrzymaniu, uchyleniu lub modyfikacji pierwotnego wyroku.

Czas trwania rozprawy apelacyjnej

Po złożeniu apelacji samodzielnie lub przez prokuratora, sędzia pierwszej instancji sporządzi protokół z wyroku. Następnie wszystkie istotne dokumenty zostaną przesłane do sądu, który rozpatrzy Twoją sprawę apelacyjną.

Tymczasowe aresztowanie: jeśli przebywasz w areszcie tymczasowym, Twoja sprawa zostanie rozpatrzona zazwyczaj w ciągu sześciu miesięcy od wydania wyroku.

Na wolności: jeśli nie przebywasz w areszcie tymczasowym i w związku z tym przebywasz na wolności, termin rozprawy apelacyjnej może wynosić od 6 do 24 miesięcy.

Jeżeli między złożeniem apelacji a datą rozprawy upłynie dużo czasu, Twój prawnik może podnieść tak zwaną „obronę w rozsądnym terminie”.

Jak działa apelacja?

  1. Złożenie apelacji: Apelację należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od ostatecznego wyroku sądu karnego.
  2. Przygotowanie sprawy: Twój prawnik ponownie przygotuje sprawę. Może to obejmować gromadzenie dodatkowych dowodów, sporządzanie argumentów prawnych i wzywanie świadków.
  3. Rozprawa apelacyjna: Na rozprawie sądowej obie strony ponownie przedstawiają swoje argumenty, a sędziowie apelacyjni ponownie rozpatrują sprawę.
  4. Werdykt: po przeprowadzeniu oceny sąd wydaje wyrok. Orzeczenie to może potwierdzić, zmodyfikować lub uchylić pierwotny wyrok.

Ryzyko w apelacji

„Odwołanie oznacza ryzyko” to termin prawniczy wskazujący, że złożenie odwołania od orzeczenia sądu niesie ze sobą pewne ryzyko. Oznacza to, że nie ma gwarancji, że wynik odwołania będzie korzystniejszy niż pierwotne orzeczenie. Sąd pierwszej instancji może wymierzyć surowszą karę niż dotychczas. Wniesienie apelacji może również skutkować wszczęciem nowych śledztw i postępowań, co może mieć niekorzystne konsekwencje, takie jak odkrycie nowych dowodów lub zeznań świadków.

Chociaż pamiętanie o tym, że „odwoływanie się oznacza ryzyko”, jest niezbędne, nie oznacza to, że apelowanie jest zawsze złym wyborem. Przed podjęciem decyzji o złożeniu odwołania niezwykle ważne jest zasięgnięcie rzetelnej porady prawnej i dokładne rozważenie potencjalnego ryzyka i korzyści. Law & More może ci doradzić w tej sprawie.

Dlaczego Law & More?

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, jest zaangażowany w sprawę karną i rozważa apelację, jesteśmy gotowi pomóc Ci w postaci fachowej porady prawnej i energicznej reprezentacji. Nasi doświadczeni prawnicy zadbają o to, aby Twoja sprawa była rzetelnie przygotowana i skutecznie przedstawiona, tak abyś miał jak największe szanse na korzystny wynik. Masz pytania lub jesteś zaangażowany w sprawę karną? Jeśli tak, skontaktuj się z nami.

Law & More