BF Skinner powiedział kiedyś: „Prawdziwe pytanie nie dotyczy tego, czy maszyny myślą, ale czy myślą ludzie”…

BF Skinner powiedział kiedyś: „Prawdziwe pytanie nie dotyczy tego, czy maszyny myślą, ale czy mężczyźni”. To powiedzenie ma duże zastosowanie do nowego zjawiska jazdy samochodem i sposobu, w jaki społeczeństwo radzi sobie z tym produktem. Na przykład trzeba zacząć myśleć o wpływie samochodu osobowego na projekt holenderskiej nowoczesnej sieci drogowej. Z tego powodu minister Schultz van Haegen przedstawił holenderskiej Izbie Reprezentantów raport „Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen” („Samochody samojezdne, badanie implikacji dotyczących projektowania dróg”). W raporcie tym opisano między innymi oczekiwanie, że możliwe będzie pominięcie znaków i oznakowania dróg, odmienne zaprojektowanie dróg i wymiana danych między pojazdami. W ten sposób samochód samobieżny może przyczynić się do wyeliminowania problemów z ruchem drogowym.

Udostępnij