Prawdziwym pytaniem nie jest to, czy maszyny myślą, ale czy robią to ludzie

BF Skinner powiedział kiedyś: „Prawdziwe pytanie nie dotyczy tego, czy maszyny myślą, ale czy myślą ludzie”

To powiedzenie w dużym stopniu odnosi się do nowego zjawiska, jakim są samochody autonomiczne, oraz do sposobu, w jaki społeczeństwo traktuje ten produkt. Na przykład trzeba pomyśleć o wpływie samochodu autonomicznego na projekt nowoczesnej holenderskiej sieci drogowej. Z tego powodu minister Schultz van Haegen przekazał holenderskiej Izbie Reprezentantów raport „Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen” („Samojezdne samochody, badanie implikacji w projektowaniu dróg”) holenderskiej Izbie Reprezentantów. W raporcie tym opisano między innymi oczekiwanie, że możliwe będzie pominięcie znaków i oznaczeń drogowych, odmienne projektowanie dróg i wymiana danych między pojazdami. W ten sposób autonomiczny samochód może przyczynić się do wyeliminowania utrudnień drogowych.

Udostępnij
Law & More B.V.