Ochrona konsumentów i ogólne warunki handlowe

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają produkty lub świadczą usługi, często stosują ogólne warunki w celu uregulowania relacji z odbiorcą produktu lub usługi. Kiedy odbiorca jest konsumentem, cieszy się ochroną konsumenta. Ochrona konsumentów ma na celu ochronę „słabego” konsumenta przed „silnym” przedsiębiorcą. Aby ustalić, czy odbiorca korzysta z ochrony konsumenta, najpierw należy określić, kim jest konsument. Konsument to osoba fizyczna, która nie wykonuje wolnego zawodu lub działalności gospodarczej, lub osoba fizyczna działająca poza swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Krótko mówiąc, konsument to ktoś, kto kupuje produkt lub usługę w niekomercyjnych celach osobistych.

Ochrona konsumenta

Ochrona konsumentów w odniesieniu do ogólnych warunków oznacza, że ​​przedsiębiorcy nie mogą po prostu zawrzeć wszystkiego w swoich ogólnych warunkach Jeżeli przepis jest nieuzasadniony uciążliwy, przepis ten nie dotyczy konsumenta. W holenderskim kodeksie cywilnym zawarta jest tak zwana czarna i szara lista. Czarna lista zawiera przepisy, które zawsze są uważane za nieuzasadnione uciążliwe, szara lista zawiera przepisy, które są zwykle (prawdopodobnie) nieuzasadnione uciążliwe. W przypadku przepisu z szarej listy firma musi wykazać, że przepis ten jest uzasadniony. Chociaż zawsze zaleca się uważne przeczytanie ogólnych warunków, konsument jest również chroniony przed nieuzasadnionymi przepisami prawa holenderskiego.

Law & More