Procedura oceny szkód

Procedura oceny szkód

Wyroki sądowe często zawierają nakazy dla jednej ze stron zapłaty odszkodowania określonego przez państwo. W ten sposób strony postępowania podlegają nowej procedurze, a mianowicie procedurze oceny szkód. Jednak w tym przypadku strony nie wracają do punktu wyjścia. W rzeczywistości postępowanie w sprawie oceny szkód można uznać za kontynuację postępowania głównego, które ma na celu jedynie ustalenie elementów szkody i zakresu należnego odszkodowania. Procedura ta może na przykład dotyczyć tego, czy dana szkoda kwalifikuje się do odszkodowania lub w jakim stopniu obowiązek odszkodowawczy ulega zmniejszeniu z powodu okoliczności po stronie poszkodowanego. W tym względzie procedura oceny szkody różni się od postępowania przed sądem krajowym, jeśli chodzi o ustalenie podstawy odpowiedzialności, a tym samym przydział odszkodowania.

Procedura oceny szkód

Jeżeli podstawa odpowiedzialności w postępowaniu głównym została ustalona, ​​sądy mogą skierować strony do postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania. Jednak takie odesłanie nie zawsze należy do możliwości sędziego w postępowaniu głównym. Podstawową zasadą jest to, że sędzia musi co do zasady samodzielnie oszacować szkodę w orzeczeniu, w którym nakazano mu zapłatę odszkodowania. Tylko wtedy, gdy ocena szkody nie jest możliwa w postępowaniu głównym, na przykład z uwagi na przyszłe szkody lub konieczność dalszego dochodzenia, sędzia w postępowaniu głównym może odstąpić od tej zasady i skierować strony do postępowania w sprawie oceny szkody. Ponadto procedura oceny szkód może mieć zastosowanie tylko do prawnych zobowiązań do wypłaty odszkodowania, takich jak za zwłokę lub delikt. W związku z tym procedura oceny szkody nie jest możliwa, jeśli chodzi o obowiązek zapłaty odszkodowania wynikającego z czynności prawnej, np. Umowy.

Możliwość oddzielnej, ale późniejszej procedury oceny szkód ma kilka zalet

W istocie podział na główną i następną procedurę oceny szkód pozwala w pierwszej kolejności omówić kwestię odpowiedzialności bez konieczności uwzględniania również rozmiaru szkody i ponoszenia znacznych kosztów w celu jej uzasadnienia. Nie można przecież wykluczyć, że sędzia odrzuci odpowiedzialność drugiej strony. W takim przypadku dyskusja na temat rozmiaru szkody i poniesionych kosztów poszłaby na marne. Ponadto istnieje możliwość, że strony później dojdą do pozasądowego porozumienia co do wysokości odszkodowania, jeśli sąd określi odpowiedzialność. W takim przypadku oszczędza się koszt i wysiłek związany z oceną. Kolejną ważną zaletą dla powoda jest wysokość kosztów prawnych. Gdy powód w postępowaniu głównym spiera się jedynie o kwestię odpowiedzialności, koszty postępowania zostają dopasowane do roszczenia o nieokreślonej wartości. Prowadzi to do niższych kosztów niż w przypadku natychmiastowego dochodzenia znacznej kwoty odszkodowania w postępowaniu głównym.

Chociaż procedurę oceny szkody można postrzegać jako kontynuację postępowania głównego, należy ją rozpocząć jako niezależną procedurę. Odbywa się to poprzez doręczenie drugiej stronie oświadczenia o szkodach. Należy wziąć pod uwagę wymogi prawne, które są również nakładane na wezwanie do sądu. W zakresie treści oświadczenie o szkodzie zawiera „szczegółowy przebieg szkody, której likwidacja jest przedmiotem wniosku”, czyli zestawienie zgłoszonych szkód. W zasadzie nie ma potrzeby domagania się wypłaty odszkodowania ani podawania dokładnej kwoty za każdy przedmiot szkody. W końcu sędzia będzie musiał samodzielnie oszacować szkodę na podstawie zarzucanych faktów. Jednak podstawy roszczenia muszą być określone w oświadczeniu o szkodach. Sporządzony protokół szkody co do zasady nie jest wiążący i możliwe jest dodanie nowych pozycji nawet po doręczeniu oświadczenia o szkodach.

Dalszy przebieg procedury oceny szkody jest podobny do zwykłego postępowania sądowego. Na przykład dochodzi do zwykłej zmiany konkluzji i rozprawy w sądzie. W ramach tej procedury można również zażądać dowodów lub opinii biegłych, a opłaty sądowe zostaną ponownie pobrane. Pozwany musi ponownie ustanowić adwokata w tym postępowaniu. Jeżeli pozwany nie stawi się w procedurze oceny szkody, może zostać orzeczony zwłok. Jeśli chodzi o prawomocny werdykt, w którym można nakazać zapłatę wszelkich form odszkodowania, obowiązują również zwykłe zasady. Orzeczenie w procedurze oceny szkody również nadaje tytuł wykonawczy i powoduje, że szkoda została ustalona lub uregulowana.

W przypadku procedury oceny szkód warto zasięgnąć porady prawnika. W przypadku pozwanego jest to wręcz konieczne. To nie jest dziwne. Wszak doktryna oceny szkód jest bardzo obszerna i złożona. Masz do czynienia z oszacowaniem strat lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat procedury oceny szkody? Prosimy o kontakt z prawnikami Law & More. Law & More Adwokaci są ekspertami w zakresie prawa procesowego i oceny szkód i chętnie służą poradą prawną lub pomocą podczas postępowania reklamacyjnego.

Ustawienia prywatności
Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy również treści i skryptów stron trzecich, które mogą wykorzystywać technologie śledzenia. Możesz wybiórczo wyrazić zgodę poniżej, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie, gromadzonych przez nas danych i sposobu ich przetwarzania, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności
Law & More B.V.