Komisja Europejska chce, aby pośrednicy informowali ich o budowach…

Komisja Europejska chce, aby pośrednicy informowali ich o konstrukcjach służących unikaniu podatków, które tworzą dla swoich klientów.

Kraje często tracą wpływy podatkowe z powodu głównie ponadnarodowych struktur fiskalnych, które dla swoich klientów tworzą doradcy podatkowi, księgowi, banki i prawnicy (pośrednicy). Aby zwiększyć przejrzystość i umożliwić spłatę tych podatków przez organy podatkowe, Komisja Europejska proponuje, aby od 1 stycznia 2019 r. Pośrednicy ci byli zobowiązani do dostarczenia informacji o tych konstrukcjach przed ich wdrożeniem przez swoich klientów. Dokumenty, które zostaną dostarczone, zostaną udostępnione organom podatkowym w bazie danych UE. Zasady są kompleksowe: dotyczą wszystkich pośredników, wszystkich konstrukcji i wszystkich krajów. Pośrednicy, którzy nie będą przestrzegać tych nowych zasad, zostaną ukarani. Wniosek zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

2017-06-22

Udostępnij