Kategorie: Blog Nowości

Komisja Europejska chce, aby pośrednicy informowali ich o budowach…

Komisja Europejska chce, aby pośrednicy informowali ich o konstrukcjach służących unikaniu podatków, które tworzą dla swoich klientów.

Kraje często tracą dochody podatkowe głównie z powodu międzynarodowych konstrukcji podatkowych, które doradcy podatkowi, księgowi, banki i prawnicy (pośrednicy) tworzą dla swoich klientów. Aby zwiększyć przejrzystość i umożliwić realizację tych podatków przez organy podatkowe, Komisja Europejska proponuje, aby od 1 stycznia 2019 r. Pośrednicy ci byli zobowiązani do informowania o tych konstrukcjach przed ich wykonaniem przez swoich klientów. Dokumenty, które należy dostarczyć, zostaną udostępnione organom podatkowym w bazie danych UE.

Zasady są wyczerpujące

Mają zastosowanie do wszystkich pośredników, wszystkich konstrukcji i wszystkich krajów. Pośrednicy, którzy nie będą postępować zgodnie z tymi nowymi zasadami, będą podlegać sankcjom. Wniosek zostanie przedłożony do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Udostępnij