Czy zdarzyło Ci się rezerwować wakacje online? Wtedy są duże szanse, że masz…

Czy kiedykolwiek zarezerwowałeś wakacje przez Internet? Wtedy są duże szanse, że napotkałeś oferty, które wydają się o wiele bardziej atrakcyjne, niż się ostatecznie okazują, z dużą frustracją. Kontrola przeprowadzona przez Komisję Europejską i unijne organy ochrony konsumentów wykazała nawet, że dwie trzecie stron internetowych z rezerwacjami na wakacje są zawodne. Wyświetlana cena często nie jest równa cenie końcowej, oferty promocyjne mogą być w rzeczywistości niedostępne, całkowita cena jest często niejasna lub strony internetowe niejasne co do faktycznej oferty pokoju. Władze UE zwróciły się zatem do odpowiednich stron internetowych o działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20-04-2017

Udostępnij