Zmiana holenderskiej konstytucji: telekomunikacja wrażliwa na prywatność lepiej chroniona w przyszłości

12 lipca 2017 r. Holenderski Senat jednogłośnie przyjął propozycję Plasterka Ministra Spraw Wewnętrznych i Stosunków Królestwa, aby w najbliższej przyszłości lepiej chronić prywatność poczty elektronicznej i innej telekomunikacji wrażliwej na prywatność. Artykuł 13 ust. 2 holenderskiej konstytucji stanowi, że poufność połączeń telefonicznych i komunikacji telegraficznej jest nietykalna. Biorąc jednak pod uwagę ostatnie przełomowe wydarzenia w sektorze telekomunikacji, art. 13 ust. 2 wymaga aktualizacji. Propozycja nowego tekstu jest następująca: „każdy ma prawo do poszanowania tajemnicy swojej korespondencji i telekomunikacji”. Uruchomiono procedurę zmiany art. 13 holenderskiej konstytucji.

2017-07-12

Udostępnij