Kategorie: Blog Nowości

Zmiana holenderskiej konstytucji: telekomunikacja wrażliwa na prywatność lepiej chroniona w przyszłości

W dniu 12 lipca 2017 r. Holenderski Senat jednogłośnie przychylił się do propozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Relacji z Królestwem Plasterka, aby w najbliższej przyszłości lepiej chronić prywatność poczty elektronicznej i innych telekomunikacyjnych wrażliwych na prywatność. Art. 13 ust. 2 holenderskiej konstytucji stanowi, że tajemnica rozmów telefonicznych i komunikacji telegraficznej jest nienaruszalna. Jednakże biorąc pod uwagę niedawne przytłaczające zmiany w sektorze telekomunikacji, artykuł 13 ust. 2 wymaga aktualizacji.

Konstytucja holenderska

Propozycja nowego tekstu jest następująca: „każdy ma prawo do poszanowania tajemnicy swojej korespondencji i telekomunikacji”. Procedura zmiany art. 13 holenderskiej konstytucji została uruchomiona.

Udostępnij