W Holandii przywiązuje się dużą wagę do prawa pracowników do strajku…

W Holandii dużą wagę przywiązuje się do prawa pracowników do strajku. Holenderscy pracodawcy muszą tolerować strajki, w tym negatywne konsekwencje, jakie może to mieć dla nich, o ile zostaną spełnione „zasady gry”. Aby zapewnić, że pracownicy nie zniechęcają się do korzystania z tego prawa, Holenderska Centralna Izba Odwoławcza orzekła, że ​​strajk nie powinien wpływać na wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Oznacza to, że strajk nie powinien już mieć negatywnego wpływu na dzienne wynagrodzenie pracownika, na podstawie którego oblicza się zasiłek dla bezrobotnych.

11-04-2017

Udostępnij