Kategorie: Blog Nowości

W nowej holenderskiej ustawie, która została dziś umieszczona w Internecie do konsultacji…

Ustawa holenderska

W nowym holenderskim projekcie ustawy, który został dziś opublikowany w Internecie w celu konsultacji, holenderski minister Blok (Bezpieczeństwo i Sprawiedliwość) wyraził chęć położenia kresu anonimowości posiadaczy akcji na okaziciela. Wkrótce będzie można zidentyfikować tych akcjonariuszy na podstawie ich rachunku papierów wartościowych. Akcje mogą być następnie przedmiotem obrotu wyłącznie przy użyciu rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez pośrednika. W ten sposób łatwiej jest prześledzić osoby zaangażowane na przykład w pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Przy pomocy tego projektu rząd holenderski postępuje zgodnie z zaleceniami FATF. 

14-04-2017

Udostępnij