Polska zawieszona jako członek Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)

Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) zawiesiła Polskę jako członka. ENCJ twierdzi, że ma wątpliwości co do niezależności polskiego organu sądowego w oparciu o ostatnie reformy. Polska partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wprowadziła radykalne reformy w ciągu ostatnich kilku lat. Reformy te dają rządowi większą władzę nad organem sądowym. ENCJ stwierdza, że ​​„ekstremalne okoliczności” spowodowały konieczność zawieszenia Polski.

Więcej informacji: https://nos.nl/artikel/2250880-polen-geschorst-als-lid-van-europees-netwerk-voor-rechtspraak.html

Udostępnij