Wzór pozwu o wynagrodzenie

Wzór pozwu o wynagrodzenie

Kiedy wykonywałeś pracę jako pracownik, masz prawo do wynagrodzenia. Specyfikacje dotyczące wypłaty wynagrodzenia są uregulowane w umowie o pracę. Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia (w terminie), jest to zwłoka i możesz złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia.

Kiedy złożyć wniosek o wynagrodzenie?

Istnieje kilka powodów, dla których pracodawca odmawia wypłaty wynagrodzenia. Po pierwsze, pracodawca może nie być w stanie zapłacić. W takim przypadku pracodawca nie ma pieniędzy na wypłatę wynagrodzenia. Żądanie wynagrodzenia nie będzie w tym przypadku rozwiązaniem. Lepiej w tej sytuacji zgłosić upadłość pracodawcy.

Ponadto umowa o pracę może zawierać klauzulę wyłączającą wynagrodzenie. Oznacza to, że nie otrzymasz wynagrodzenia za godziny, których nie przepracowałeś. Wtedy również nie możesz żądać wynagrodzenia za te godziny.

Główną zasadą przy ustalaniu, czy można wnieść roszczenie o wynagrodzenie, jest to, że masz prawo do wynagrodzenia w zamian za wykonaną pracę. Jeśli wynagrodzenie nie zostało wypłacone, roszczenie o wynagrodzenie prawdopodobnie zostanie uwzględnione.

choroba

Nawet w przypadku choroby pracodawca jest zobowiązany (z wyjątkiem dni karencji) do dalszego wypłacania wynagrodzenia. Obowiązek ten obowiązuje przez okres do 2 lat od dnia 1e dzień zgłoszenia choroby. W ten sposób pracodawca nie może wstrzymać wypłaty wynagrodzenia. Jeśli tak się stanie, możesz złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia. Jednak wyjątek może tu wystąpić w przypadku pierwszych dwóch dni „choroby”. Ma to miejsce w przypadku, gdy pojęcie „dni oczekiwania” jest zawarte w umowie o pracę lub CAO. Oznacza to, że przez pierwsze 2 dni od zgłoszenia choroby pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Nie możesz wtedy żądać wynagrodzenia za te 2 dni.

Zwolnienie

Również w przypadku zwolnienia pracodawca jest zobowiązany do kontynuowania wypłaty wynagrodzenia do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zwolnienia. Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, gdy jako pracownik jesteś zawieszony w czynnościach do dnia zwolnienia, a więc nie wykonujesz do tego czasu żadnej pracy. Jeśli Twój pracodawca odmawia wypłaty wynagrodzenia za okres do dnia zwolnienia, możesz złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia.

Wzór pozwu o wynagrodzenie

Biorąc pod uwagę powyższe, czy masz prawo do żądania wynagrodzenia? Jeśli tak, najpierw skontaktuj się ze swoim pracodawcą (telefonicznie) i zapytaj, czy nadal będzie przelewał wynagrodzenie. Czy zaległa kwota nadal nie została zapłacona? Następnie możesz wysłać list z wnioskiem o wynagrodzenie do swojego pracodawcy. W tym liście dajesz swojemu pracodawcy (zwykle) 7 dni na wypłatę wynagrodzenia.

Pamiętaj, że jeśli nie złożysz wniosku o zwrot wynagrodzenia w ciągu 5 lat, roszczenie ulegnie przedawnieniu! Dlatego mądrze jest złożyć wniosek o wynagrodzenie na czas.

W tym celu możesz skorzystać z naszego przykładowego pisma:

Twoje imię

Adres

Kod pocztowy i miasto

Do

Nazwa pracodawcy

Adres

Kod pocztowy i miasto

Temat: list z roszczeniem o wynagrodzenie

Szanowny Panie/Pani [Nazwa pracodawcy],

Od [data zatrudnienia] jestem zatrudniony przez [Nazwa firmy] na podstawie umowy o pracę. jestem zatrudniony na [Liczba godzin] tygodniowo na stanowisku [position].

Niniejszym pismem informuję, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem wynagrodzenia za okres od [dane] Do [dane]. Z tego powodu przesyłam Panu moją prośbę o wypłatę wynagrodzenia.

Po kontakcie telefonicznym nie dokonałeś płatności. Wynagrodzenie powinno, zgodnie z umową o pracę, zostać wypłacone w dniu [dane], ale tak się nie stało. jesteś w ten sposób [dni/miesiące] zalegający z płatnością, a zaległe wynagrodzenia wzrosły do ​​[ilość].

Zwracam się z prośbą, aw razie potrzeby wzywam do niezwłocznego przelewania zaległego wynagrodzenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wysłania niniejszego pisma, na adres [numer konta] i przesłać mi odcinki wypłaty dla [miesięcy)].

W przypadku braku zapłaty w powyższym terminie żądam podwyższenia ustawowego (art. 7:625 kc) oraz odsetek ustawowych.

Czekam na Twoją odpowiedź,

[Twoje imię]

[Podpis]

Czy po przeczytaniu tego bloga nadal masz pytania dotyczące składania wniosku o wynagrodzenie lub pytania dotyczące procedury roszczenia o wynagrodzenie? Jeśli tak, skontaktuj się z nami. Nasz prawnicy pracy chętnie Ci pomoże!

Law & More