Podpis cyfrowy i jego wartość

Podpis cyfrowy i jego wartość

Obecnie zarówno podmioty prywatne, jak i profesjonalne coraz częściej zawierają umowę cyfrową lub decydują się na zeskanowany podpis. Zamiar oczywiście nie różni się niczym od zwykłego odręcznego podpisu, mianowicie, aby związać strony pewnymi zobowiązaniami, ponieważ wskazały, że znają treść umowy i wyrażają na to zgodę. Ale czy podpis cyfrowy może mieć taką samą wartość jak podpis odręczny?

Podpis cyfrowy i jego wartość

Holenderska ustawa o podpisach elektronicznych

Wraz z nadejściem holenderskiej ustawy o podpisach elektronicznych do kodeksu cywilnego dodano artykuł 3: 15a o następującej treści: „podpis elektroniczny ma takie same konsekwencje prawne jak podpis odręczny (mokry)”. Jest to uzależnione od warunku, że metoda zastosowana do jego uwierzytelnienia jest wystarczająco niezawodna. Jeśli nie, podpis cyfrowy może zostać uznany przez sędziego za nieważny. Stopień wiarygodności zależy również od celu lub znaczenia umowy. Im większe znaczenie, tym wymagana jest większa niezawodność. Podpis elektroniczny może przybierać trzy różne formy:

  1. Połączenia zwykły podpis cyfrowy. Ten formularz zawiera również zeskanowany podpis. Chociaż tę formę podpisu można łatwo podrobić, w pewnych okolicznościach można ją uznać za wystarczająco wiarygodną, ​​a zatem ważną.
  2. Połączenia zaawansowany podpis cyfrowy. Formularzowi towarzyszy system, w którym unikalny kod jest powiązany z wiadomością. Robią to dostawcy usług, tacy jak DocuSign i SignRequest. Takiego kodu nie można używać ze sfałszowaną wiadomością. W końcu kod ten jest jednoznacznie powiązany z sygnatariuszem i umożliwia jego identyfikację. Ta forma podpisu cyfrowego daje zatem więcej gwarancji niż „zwykły” podpis cyfrowy i można ją przynajmniej uznać za wystarczająco wiarygodną, ​​a zatem prawnie ważną.
  3. Połączenia dyplomowany podpis cyfrowy. Ta forma podpisu cyfrowego wykorzystuje kwalifikowany certyfikat. Certyfikaty kwalifikowane są wydawane posiadaczowi wyłącznie przez specjalne organy, które są uznawane i rejestrowane przez Urząd Nadzoru Konsumentów i Rynków Telekomunikacyjnych i na ściśle określonych warunkach. W przypadku takiego certyfikatu ustawa o podpisie elektronicznym odnosi się do elektronicznego potwierdzenia, które łączy dane służące do weryfikacji podpisu cyfrowego z określoną osobą i potwierdza tożsamość tej osoby. Za pomocą takiego kwalifikowanego certyfikatu gwarantuje się „dostateczną wiarygodność”, a tym samym ważność prawną podpisu cyfrowego.

Każda forma, na przykład podpis odręczny, może więc być prawomocna. Podobnie jak w przypadku wyrażenia zgody przez e-mail, zwykły podpis cyfrowy może również stanowić prawnie wiążącą umowę. Jednak pod względem dowodowym tylko kwalifikowany podpis cyfrowy jest taki sam jak podpis odręczny. Dopiero ta forma podpisu dowodzi, ze względu na stopień jej wiarygodności, że oświadczenie woli podpisującego jest bezsporne i podobnie jak podpis odręczny wyjaśnia, kto i kiedy jest związany umową. W końcu chodzi o to, że druga strona musi mieć możliwość sprawdzenia, czy druga strona jest faktycznie osobą, która zgodziła się na umowę. Dlatego w przypadku kwalifikowanego podpisu cyfrowego do drugiej strony należy udowodnienie, że taki podpis nie jest autentyczny. Podczas gdy sędzia w przypadku zaawansowanego podpisu cyfrowego przyjmie, że podpis jest autentyczny, o tyle na podpisującym spoczywa ciężar i ryzyko dowodu w przypadku zwykłego podpisu cyfrowego.

Zatem nie ma różnicy między podpisem cyfrowym a odręcznym pod względem wartości prawnej. Jest to jednak inne, jeśli chodzi o wartość dowodową. Czy chcesz wiedzieć, która forma podpisu cyfrowego najlepiej odpowiada Twojej umowie? A może masz jeszcze jakieś pytania dotyczące podpisu cyfrowego? Proszę się skontaktować Law & More. Nasi prawnicy są ekspertami w dziedzinie podpisów cyfrowych i umów i chętnie służą radą.

Ustawienia prywatności
Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy również treści i skryptów stron trzecich, które mogą wykorzystywać technologie śledzenia. Możesz wybiórczo wyrazić zgodę poniżej, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie, gromadzonych przez nas danych i sposobu ich przetwarzania, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności
Law & More B.V.