Co to jest roszczenie?

Co to jest roszczenie?

Roszczenie to po prostu żądanie, jakie ktoś ma wobec innej osoby, np. osoby lub firmy.

Roszczenie często składa się z roszczenia pieniężnego, ale może to być również roszczenie o wydanie lub dochodzenie roszczenia z tytułu nienależnej zapłaty lub roszczenia o odszkodowanie. Wierzyciel to osoba lub firma, której inna osoba jest winna „świadczenie”. Wynika to z umowy. Znakomite wyniki są często określane jako „dług”. W ten sposób wierzyciel może nadal dochodzić długu, stąd termin wierzyciel. Stronę, która ma spełnić świadczenie na rzecz wierzyciela, nazywa się „dłużnikiem”. Jeżeli świadczenie polega na zapłaceniu kwoty, stronę, która jeszcze nie zapłaciła, nazywa się „dłużnikiem”. Strony żądające spełnienia świadczenia pieniężnego nazywane są także „wierzycielami”. Niestety problem z roszczeniem polega na tym, że nie zawsze jest ono spełnione, mimo że zostało to uzgodnione lub przewiduje to prawo. W związku z tym w odniesieniu do roszczeń toczą się postępowania sądowe i windykacyjne. Ale czym właściwie jest roszczenie?

Powstające roszczenie

Roszczenie często wynika z umowy, w której zgadzasz się zrobić coś, za co druga strona zapewnia wynagrodzenie. Po wypełnieniu umowy i powiadomieniu drugiej osoby, że żądasz zapłaty, powstaje prawo do działania. Ponadto roszczenie może wystąpić na przykład w przypadku przypadkowego przelewu na niewłaściwe konto bankowe. Dokonałeś wówczas „nienależnej płatności” i możesz odzyskać przekazaną kwotę pieniędzy od właściciela konta bankowego. Podobnie, jeśli poniosłeś straty w wyniku działań (lub zaniechań) innej osoby, możesz domagać się odszkodowania za te straty od drugiej osoby. To zobowiązanie odszkodowawcze może wynikać z naruszenia umowy, przepisów ustawowych lub czynu niedozwolonego.

Możliwość odzyskania roszczenia

Musisz poinformować drugą osobę, że jest ci coś winna lub musi ci coś dać w zamian. Dopiero po wypełnieniu tego znanego roszczenie będzie wymagalne. Najlepiej zrobić to na piśmie.

Co możesz zrobić, jeśli dłużnik nie zaspokoi Twojego roszczenia i (w przypadku roszczenia pieniężnego) nie zapłaci np.? Następnie musisz odebrać roszczenie, ale jak to działa?

Windykacja pozasądowa

W przypadku roszczeń możesz skorzystać z usług firmy windykacyjnej. Odbywa się to często w przypadku stosunkowo prostych roszczeń. W przypadku wyższych roszczeń właściwy jest tylko prawnik windykacyjny. Jednak nawet w przypadku prostych i mniejszych roszczeń rozsądne może być zaangażowanie prawnika zajmującego się windykacją, ponieważ prawnicy zajmujący się windykacją są zazwyczaj lepsi w dostarczaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Ponadto prawnik zajmujący się windykacją może często lepiej ocenić i obalić obronę dłużnika. Co więcej, firma windykacyjna nie jest uprawniona do wyegzekwowania, że ​​dłużnik płaci zgodnie z prawem, a prawnik windykacyjny jest. Jeśli dłużnik nie zastosuje się do wezwań od agencji windykacyjnej lub prawnika windykacyjnego, a windykacja pozasądowa nie zadziałała, możesz rozpocząć sądową procedurę windykacyjną.

Windykacja sądowa

Aby zmusić dłużnika do zapłaty, potrzebny jest wyrok. Aby uzyskać orzeczenie, należy wszcząć postępowanie sądowe. Takie postępowanie sądowe obowiązkowo rozpoczyna się wezwaniem do stawiennictwa. Jeżeli sprawa dotyczy roszczeń pieniężnych o wartości 25,000 XNUMX EUR lub mniejszej, można zwrócić się do sądu rejonowego. Adwokat w sądzie kantonalnym nie jest obowiązkowy, ale jego wynajęcie z pewnością może być rozsądne. Na przykład wezwanie musi być sporządzone bardzo skrupulatnie. Jeżeli wezwanie nie spełnia wymogów formalnych przewidzianych prawem, sąd może uznać Cię za niedopuszczalnego i nie będziesz mógł uzyskać orzeczenia. Istotne jest zatem prawidłowe sporządzenie wezwania. Wezwanie powinno być wówczas urzędowo doręczone (wystawione) przez komornika.

Jeżeli uzyskałeś orzeczenie zasądzające Twoje roszczenia, powinieneś przesłać to orzeczenie do komornika, który może na jego podstawie zmusić dłużnika do zapłaty. W ten sposób towary należące do dłużnika mogą zostać zajęte.

Przedawnienie

Bardzo ważne jest, aby szybko odebrać roszczenie. Wynika to z faktu, że roszczenia ulegają przedawnieniu po pewnym czasie. Termin przedawnienia roszczenia zależy od rodzaju roszczenia. Zasadniczo obowiązuje 20-letni okres przedawnienia. Wciąż jednak zdarzają się roszczenia, które przedawniają się po pięciu latach (szczegółowe wyjaśnienie terminu przedawnienia można znaleźć na naszym drugim blogu „Kiedy przedawnia się roszczenie”), aw przypadku zakupów konsumenckich po dwóch latach. Następujące roszczenia przedawniają się po pięciu latach:

  • Aby wypełnić umowę dotyczącą dawania lub robienia (np. pożyczki pieniężnej)
  • Do płatności okresowych (np. płatności czynszu lub wynagrodzenia)
  • Od nienależnej płatności (np. z powodu przypadkowego wykonania przelewu na niewłaściwe konto bankowe)
  • Do zapłaty odszkodowania lub uzgodnionej kary

Każdorazowo, gdy terminowi grozi upływ i bieg przedawnienia, wierzyciel może dołączyć do niego nowy termin przez tzw. przerwanie. Przerwania dokonuje się poprzez zawiadomienie dłużnika przed upływem terminu przedawnienia, że ​​wierzytelność nadal istnieje, na przykład za pomocą rejestrowanego wezwania do zapłaty, wezwania do zapłaty lub wezwania. Zasadniczo wierzyciel musi być w stanie udowodnić, że bieg terminu został przerwany, jeżeli dłużnik powołuje się na zarzut przedawnienia. Jeżeli nie ma dowodu, a dłużnik w ten sposób powołuje się na termin przedawnienia, nie może już dochodzić roszczenia.

Dlatego konieczne jest ustalenie, do której kategorii należy roszczenie i jaki jest odpowiadający mu okres przedawnienia. Po upływie terminu przedawnienia nie można już zmusić dłużnika do zaspokojenia roszczenia.

Skontaktuj się z nasi prawnicy aby uzyskać więcej informacji na temat windykacji pieniężnej lub powoływania się na przedawnienie. Chętnie Ci pomożemy!

Law & More