Umowa o pracę to pisemna umowa zawierająca wszystkie umowy zawarte między pracodawcą a pracownikiem. Umowa zawiera wszystkie prawa i obowiązki obu stron.

POTRZEBUJĘ UMOWY ZATRUDNIENIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z LAW & MORE

Umowa o pracę

Umowa o pracę to pisemna umowa zawierająca wszystkie umowy zawarte między pracodawcą a pracownikiem. Umowa zawiera wszystkie prawa i obowiązki obu stron.

Czasami może brakować jasności co do tego, czy istnieje umowa o pracę. Zgodnie z prawem umowa o pracę jest umową, na mocy której jedna strona, pracownik, zobowiązuje się do wykonywania pracy przez określony czas w służbie drugiej strony, pracodawcy, i otrzymuje wynagrodzenie za tę pracę. W tej definicji wyróżniono pięć głównych elementów:

• pracownik musi wykonywać pracę;
• pracodawca musi zapłacić wynagrodzenie za pracę;
• praca musi być wykonywana przez określony czas;
• musi istnieć relacja władzy;
• pracownik musi sam wykonać pracę.

Tom Meevis - rzecznik Eindhoven

Tom Meevis

Partner Zarządzający / Adwokat

 Zadzwoń +31 40 369 06 80

"Law & More jest zaangażowany

i potrafi współczuć

z problemami klienta ”

Rodzaje umów o pracę

Istnieją różne rodzaje umów o pracę i rodzaj zależy od stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony lub umowę na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas określony

W przypadku umowy o pracę na czas określony data zakończenia umowy jest ustalona. Inną możliwością jest uzgodnienie przez pracodawcę i pracownika umowy o pracę na czas określony, na przykład na czas trwania określonego projektu. Następnie umowa wygasa automatycznie po zakończeniu projektu.

Pracodawca może zaoferować pracownikowi umowę o pracę na czas określony maksymalnie trzykrotnie w okresie do 24 miesięcy. Jeżeli pomiędzy umowami o pracę na czas określony istnieje okres, w którym nie ma umowy o pracę, a okres ten wynosi maksymalnie 6 miesięcy, to czas między umowami jest jednak uwzględniany przy obliczaniu okresu 24 miesięcy.

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony wygasa z mocy prawa. Oznacza to, że umowa wygasa automatycznie w uzgodnionym czasie, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem, czy umowa o pracę zostanie przedłużona, a jeśli tak, to na jakich warunkach. Umowa o pracę na czas określony musi jednak zostać rozwiązana, jeżeli strony zgodziły się na to lub jeżeli wymaga tego prawo.

Umowa o pracę na czas określony może zostać rozwiązana przedwcześnie, tj. Przed upływem okresu obowiązywania umowy o pracę, jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez obie strony. Dlatego wskazane jest, aby zawsze zawrzeć tymczasową klauzulę o wypowiedzeniu z okresem wypowiedzenia w umowie o pracę na czas określony.

Szukasz pomocy prawnej przy sporządzaniu umowy o pracę na czas określony? Prawnicy Law & More są do twoich usług.

Umowa o pracę

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest również nazywana umową o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia co do okresu, na jaki umowa zostanie zawarta, zakłada się, że umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony. Ten rodzaj umowy o pracę obowiązuje do momentu jej rozwiązania.

Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony

Ważną różnicą w stosunku do umowy o pracę na czas określony jest sposób rozwiązania umowy. Uprzednie wypowiedzenie jest wymagane do rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca może ubiegać się o zezwolenie na zwolnienie z pracy na UWV lub zwrócić się do sądu rejonowego o rozwiązanie umowy. Wymagany jest jednak prawidłowy powód. Jeżeli pracodawca otrzyma zezwolenie na zwolnienie, musi rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Powody rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony

Pracodawca może zwolnić pracownika tylko wtedy, gdy ma ku temu dobry powód. Dlatego musi istnieć uzasadniona podstawa do zwolnienia. Oto najczęstsze formy zwolnienia.

Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych

Jeżeli okoliczności panujące w firmie pracodawcy są wystarczającym powodem do żądania zwolnienia pracownika, nazywa się to zwolnieniem z przyczyn ekonomicznych. Mogą mieć zastosowanie różne przyczyny ekonomiczne:

• zła lub pogarszająca się sytuacja finansowa;
• redukcja pracy;
• zmiany organizacyjne lub technologiczne w firmie;
• zaprzestanie działalności;
• przeniesienie firmy.

Dysfunkcjonalne zwolnienie

Zwolnienie z powodu dysfunkcji oznacza, że ​​pracownik nie spełnia wymagań na stanowisku i nie nadaje się do swojej pracy. Dla pracownika musi być jasne, co zdaniem pracodawcy wymaga poprawy w zakresie jego funkcjonowania. W ramach procesu doskonalenia należy regularnie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne z pracownikiem. Należy rozważyć oferowanie kursów lub coachingu przez stronę trzecią na koszt pracodawcy. Z wywiadów należy sporządzać raporty i umieszczać je w aktach osobowych pracownika. Ponadto pracownikowi należy zapewnić odpowiednią ilość czasu na poprawę swoich wyników.

Natychmiastowe zwolnienie

W przypadku wypowiedzenia w trybie natychmiastowym pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym, tj. Bez wypowiedzenia. Pracodawca musi mieć do tego pilny powód, a zwolnienie musi nastąpić „natychmiast”. Oznacza to, że pracodawca musi zwolnić pracownika natychmiast w momencie, gdy pilny powód jest jasny. Powód zwolnienia musi być podany w tym samym czasie co zwolnienie. Następujące przyczyny można uznać za pilne:

• kradzież;
• defraudacja;
• złe traktowanie;
• rażąca zniewaga;
• niezachowanie tajemnic handlowych;

Rezygnacja za obopólną zgodą

Jeżeli zarówno pracodawca, jak i pracownik uzgodnią rozwiązanie umowy o pracę, umowy między obiema stronami są określone w umowie ugodowej. W takim przypadku umowa o pracę kończy się za obopólną zgodą. Pracodawca nie musi zwracać się do UWV lub sądu rejonowego o zgodę na rozwiązanie umowy o pracę.

Masz pytania dotyczące umowy o pracę? Zwróć się o pomoc prawną do Law & More.

Chcesz wiedzieć co? Law & More może zrobić dla ciebie jako kancelarii prawnej w Eindhoven?
Skontaktuj się z nami telefonicznie +31 40 369 06 80 lub wyślij e-mail na adres:

Pan. Tom Meevis, adwokat w Law & More - [email chroniony]
Pan. Maxim Hodak, adwokat w & More - [email chroniony]

Law & More B.V.