Co to jest umowa prawna

Umowa prawna to prawnie wiążąca umowa między dwiema lub więcej stronami. Może być ustna lub pisemna. Zazwyczaj strona obiecuje zrobić coś dla drugiej strony w zamian za jakąś korzyść. Umowa prawna musi mieć zgodny z prawem cel, obopólne porozumienie, względy, kompetentne strony i autentyczną zgodę, aby była wykonalna.

Law & More B.V.