Co to jest quasi kontrakt

Umowa quasi to umowa, która jest tworzona przez sąd, gdy nie istnieje taka oficjalna umowa między stronami i istnieje spór dotyczący zapłaty za dostarczone towary lub usługi. Sądy tworzą quasi kontrakty, aby zapobiec niesłusznemu wzbogacaniu się strony lub czerpaniu korzyści z sytuacji, gdy nie zasługuje na to.

Law & More B.V.