Co to jest umowa wspólników

Akcjonariusz to osoba fizyczna lub instytucja (w tym korporacja), która zgodnie z prawem posiada jeden lub więcej udziałów w spółce publicznej lub prywatnej. Umowa wspólników, zwana również umową akcjonariuszy, to porozumienie między akcjonariuszami spółki, które opisuje, w jaki sposób powinna być prowadzona spółka, oraz określa prawa i obowiązki akcjonariuszy. Umowa zawiera również informacje o zarządzaniu spółką oraz przywilejach i ochronie wspólników.

Law & More B.V.