Co to jest niewykonalna umowa

Niewykonalna umowa to pisemna lub ustna umowa, która nie będzie egzekwowana przez sądy. Istnieje wiele różnych powodów, dla których sąd może nie wyegzekwować wykonania umowy. Umowy mogą być niewykonalne ze względu na ich przedmiot, ponieważ jedna ze stron umowy nieuczciwie wykorzystała drugą stronę lub brak jest wystarczającego dowodu zawarcia umowy.

Law & More B.V.