Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Opieka nad dzieckiem obejmuje zarówno obowiązek, jak i prawo rodzica do wychowywania i opieki nad swoim małoletnim dzieckiem. Dotyczy to dobrego samopoczucia fizycznego, bezpieczeństwa i rozwoju małoletniego dziecka. W przypadku gdy rodzice sprawujący wspólną władzę rodzicielską zdecydują się wystąpić o rozwód, rodzice będą co do zasady nadal wspólnie sprawować władzę rodzicielską.

Możliwe są wyjątki: sąd może zdecydować, że jedno z rodziców ma pełną władzę rodzicielską. Jednak przy podejmowaniu tej decyzji najważniejszy jest interes dziecka. Dzieje się tak w przypadku, gdy istnieje niedopuszczalne ryzyko, że dziecko zostanie uwięzione lub zagubione między rodzicami (i jest mało prawdopodobne, aby sytuacja ta uległa wystarczającej poprawie w perspektywie krótkoterminowej) lub gdy zmiana opieki jest w inny sposób konieczna ze względu na najlepszy interes dziecka.

Law & More B.V.