Rozwód alimentacyjny

Jeśli dzieci biorą udział w rozwodzie, alimenty na dzieci są ważną częścią ustaleń finansowych. W przypadku współ-rodzicielstwa dzieci mieszkają na przemian z obojgiem rodziców, a rodzice dzielą się kosztami. Możecie wspólnie zawierać umowy dotyczące alimentów. Umowy te zostaną zawarte w planie wychowawczym. Umowę złożysz w sądzie. Przy podejmowaniu decyzji o alimentach sędzia weźmie pod uwagę potrzeby dzieci. W tym celu opracowano specjalne wykresy, w których sędzia bierze za punkt wyjścia dochody takie, jakie były tuż przed rozwodem. Ponadto sędzia określa kwotę, którą osoba zobowiązana do alimentów może przegapić. Nazywało się to zdolnością do zapłaty. Uwzględnia się również umiejętności osoby opiekującej się dziećmi. Sędzia dokonuje ostatecznych uzgodnień i odnotowuje je. Wysokość alimentów jest dostosowywana corocznie.

Law & More B.V.