Znaczenie rozwodu

Rozwód, zwany również rozwiązaniem małżeństwa, to proces rozwiązania małżeństwa lub związku małżeńskiego. Rozwód zwykle pociąga za sobą zniesienie lub reorganizację prawnych obowiązków i obowiązków małżeńskich, a tym samym zerwanie więzi małżeńskich między parą małżeńską na mocy rządów prawa danego kraju. Przepisy dotyczące rozwodów różnią się znacznie na całym świecie, ale w większości krajów wymaga to sankcji sądu lub innego organu w procesie prawnym. Prawny proces rozwodowy może również obejmować kwestie alimentów, opieki nad dzieckiem, alimentów, podziału majątku i podziału długu.

Law & More B.V.