Bez winy rozwód

Rozwód bez winy to rozwód, w którym rozwiązanie małżeństwa nie wymaga okazywania winy którejkolwiek ze stron. Przepisy przewidujące rozwód bez winy pozwalają sądowi rodzinnemu na udzielenie rozwodu w odpowiedzi na pozew jednej ze stron małżeństwa bez wymagania od powoda przedstawienia dowodów, że pozwany naruszył umowę małżeńską. Najczęstszą przyczyną rozwodów bez winy są nie dające się pogodzić różnice lub konflikt osobowości, co oznacza, że ​​para nie była w stanie wypracować swoich różnic.

Law & More B.V.