Co to jest deklaracja

Oświadczenie jest określeniem w sposób metodyczny i logiczny okoliczności stanowiących podstawę powództwa powoda. Oświadczenie jest pisemnym oświadczeniem składanym do sądu.