Blog

Stowarzyszenie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych

Stowarzyszenie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych

Z prawnego punktu widzenia stowarzyszenie jest osobą prawną z członkami. Stowarzyszenie jest tworzone w określonym celu, na przykład stowarzyszenie sportowe, i może ustalać własne zasady. Prawo rozróżnia stowarzyszenie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz stowarzyszenie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych. Ten blog omawia ważne aspekty związku z…

Stowarzyszenie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych Czytaj więcej »

Tajniki umowy na zero godzin

Tajniki umowy na zero godzin

Dla wielu pracodawców atrakcyjne jest zaoferowanie pracownikom umowy bez stałych godzin pracy. W tej sytuacji do wyboru są trzy formy umów o pracę na wezwanie: umowa o pracę na wezwanie z umową przedwstępną, umowa typu min-max oraz umowa na zero godzin. Ten ostatni wariant zostanie omówiony na tym blogu. Mianowicie, co oznacza umowa na zero godzin…

Tajniki umowy na zero godzin Czytaj więcej »

Wzór pozwu o wynagrodzenie

Wzór pozwu o wynagrodzenie

Kiedy wykonywałeś pracę jako pracownik, masz prawo do wynagrodzenia. Specyfikacje dotyczące wypłaty wynagrodzenia są uregulowane w umowie o pracę. Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia (w terminie), jest to zwłoka i możesz złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia. Kiedy złożyć wniosek o wynagrodzenie? Istnieje kilka …

Wzór pozwu o wynagrodzenie Czytaj więcej »

Zawiadomienie o domyślnym przykładzie

Zawiadomienie o domyślnym przykładzie

Co to jest zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania? Niestety, dość często zdarza się, że kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, bądź nie robi tego terminowo lub należycie. Zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania daje tej stronie kolejną możliwość (prawidłowego) wywiązania się z postanowień w rozsądnym terminie. Po upływie rozsądnego terminu – o którym mowa w …

Zawiadomienie o domyślnym przykładzie Czytaj więcej »

Lista kontrolna akt osobowych AVG

Lista kontrolna akt osobowych AVG

Jako pracodawca ważne jest właściwe przechowywanie danych pracowników. W tym celu jesteś zobowiązany do prowadzenia akt osobowych pracowników. Podczas przechowywania takich danych należy wziąć pod uwagę ogólne rozporządzenie o ochronie danych (AVG) do ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UAVG) do ustawy wykonawczej. AVG nakłada…

Lista kontrolna akt osobowych AVG Czytaj więcej »

Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny

Co to jest kapitał zakładowy? Kapitał zakładowy to kapitał własny podzielony na akcje spółki. Jest to kapitał określony w umowie spółki lub statucie. Kapitał zakładowy spółki to kwota, za jaką spółka wyemitowała lub może wyemitować akcje dla akcjonariuszy. Kapitał zakładowy jest również częścią zobowiązań spółki. Zobowiązania to długi…

Kapitał akcyjny Czytaj więcej »

Zniesławienie i zniesławienie: różnice wyjaśnione

Zniesławienie i zniesławienie: różnice wyjaśnione 

Zniesławienie i pomówienie to terminy wywodzące się z Kodeksu karnego. Są to przestępstwa zagrożone karą grzywny, a nawet więzienia, chociaż w Holandii rzadko ktoś trafia za kratki za zniesławienie lub pomówienie. Są to głównie określenia karalne. Ale ktoś winny zniesławienia lub pomówienia popełnia również czyn bezprawny (art. 6:162 z …

Zniesławienie i zniesławienie: różnice wyjaśnione  Czytaj więcej »

Jakie są obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o warunkach pracy?

Jakie są obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o warunkach pracy?

Każdy pracownik firmy musi mieć możliwość bezpiecznej i zdrowej pracy. Ustawa o warunkach pracy (w skrócie Arbowet) jest częścią ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy, która zawiera zasady i wytyczne promujące bezpieczne środowisko pracy. Ustawa o warunkach pracy zawiera obowiązki, których muszą przestrzegać pracodawcy i pracownicy. …

Jakie są obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o warunkach pracy? Czytaj więcej »

Kiedy roszczenie wygasa?

Kiedy roszczenie wygasa?

Jeśli chcesz odzyskać zaległy dług po długim czasie, może pojawić się ryzyko przedawnienia długu. Roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia mogą również ulec przedawnieniu. Jak działa recepta, czym są terminy przedawnienia i kiedy zaczynają biec? Co to jest przedawnienie roszczenia? Roszczenie ulega przedawnieniu, jeżeli wierzyciel…

Kiedy roszczenie wygasa? Czytaj więcej »

Co to jest roszczenie?

Co to jest roszczenie?

Roszczenie to po prostu żądanie, jakie ktoś ma wobec innej osoby, np. osoby lub firmy. Roszczenie często składa się z roszczenia pieniężnego, ale może to być również roszczenie o wydanie lub dochodzenie roszczenia z tytułu nienależnej zapłaty lub roszczenia o odszkodowanie. Wierzyciel to osoba lub firma, która jest winna…

Co to jest roszczenie? Czytaj więcej »

Pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej: czy to możliwe?

Pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej: czy to możliwe?

Jeżeli ojciec nie może opiekować się i wychowywać dziecka lub dziecko jest poważnie zagrożone w rozwoju, może dojść do ustania władzy rodzicielskiej. W kilku przypadkach mediacja lub inna pomoc społeczna może stanowić rozwiązanie, ale odebranie władzy rodzicielskiej jest logicznym wyborem, jeśli to się nie powiedzie. W jakich warunkach ojciec może…

Pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej: czy to możliwe? Czytaj więcej »

Pracownik chce pracować w niepełnym wymiarze godzin – co się z tym wiąże?

Pracownik chce pracować w niepełnym wymiarze godzin – co się z tym wiąże?

Elastyczny czas pracy jest poszukiwanym benefitem pracowniczym. Rzeczywiście, wielu pracowników chciałoby pracować z domu lub mieć elastyczne godziny pracy. Dzięki tej elastyczności mogą lepiej łączyć pracę z życiem prywatnym. Ale co na ten temat mówi prawo? Ustawa o elastycznym czasie pracy (Wfw) daje pracownikom prawo do elastycznej pracy. Mogą ubiegać się o…

Pracownik chce pracować w niepełnym wymiarze godzin – co się z tym wiąże? Czytaj więcej »

Zwolnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony

Zwolnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony

Czy zwolnienie jest dozwolone na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony? Umowa na czas nieokreślony to umowa o pracę, w której nie ustalasz daty zakończenia. Więc twoja umowa jest na czas nieokreślony. Z umową na czas nieokreślony nie można szybko zwolnić. Wynika to z faktu, że taka umowa o pracę wygasa dopiero po wypowiedzeniu przez Ciebie lub Twojego pracodawcę. Ty …

Zwolnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony Czytaj więcej »

Towar obejrzany legalnie Zdjęcie

Towar obejrzany legalnie

Mówiąc o własności w świecie prawa, często ma to inne znaczenie niż zwykle. Towary obejmują rzeczy i prawa majątkowe. Ale co to właściwie oznacza? Więcej na ten temat można przeczytać na tym blogu. Towary Przedmiotowa własność obejmuje towary i prawa majątkowe. Towary można podzielić na…

Towar obejrzany legalnie Czytaj więcej »

Rozwód w Holandii dla obcokrajowców Image

Rozwód w Holandii dla obcokrajowców

Kiedy dwaj holenderscy partnerzy, pobrali się w Holandii i mieszkają w Holandii, chcą się rozwieść, sąd holenderski ma oczywiście jurysdykcję do orzekania tego rozwodu. Ale co z dwojgiem zagranicznych partnerów, którzy pobrali się za granicą? Ostatnio regularnie otrzymujemy pytania dotyczące ukraińskich uchodźców, którzy chcą się rozwieść w Holandii. Ale jest …

Rozwód w Holandii dla obcokrajowców Czytaj więcej »

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy

Rynek pracy nieustannie się zmienia pod wpływem różnych czynników. Jedną z nich są potrzeby pracowników. Potrzeby te tworzą tarcia między pracodawcą a pracownikami. To powoduje, że wraz z nimi muszą zmieniać się zasady prawa pracy. Od 1 sierpnia 2022 r. w prawie pracy wprowadzono szereg istotnych zmian. Poprzez …

Zmiany w prawie pracy Czytaj więcej »

Dodatkowe sankcje wobec Rosji Obraz

Dodatkowe sankcje wobec Rosji

Po siedmiu pakietach sankcji wprowadzonych przez rząd wobec Rosji, 6 października 2022 r. wprowadzono również ósmy pakiet sankcji. Sankcje te uzupełniają środki nałożone na Rosję w 2014 r. za aneksję Krymu i niewdrożenie porozumień mińskich. Środki koncentrują się na sankcjach gospodarczych i środkach dyplomatycznych. …

Dodatkowe sankcje wobec Rosji Czytaj więcej »

Obraz migranta wiedzy

Migrant wiedzy

Czy chciałbyś, aby dobrze wykształcony pracownik zagraniczny przyjechał do Holandii, aby pracować dla Twojej firmy? To jest możliwe! Na tym blogu możesz przeczytać o warunkach, w jakich wysoko wykwalifikowany migrant może pracować w Holandii. Wolny dostęp migrantów wiedzy Należy zauważyć, że migranci wiedzy z pewnych …

Migrant wiedzy Czytaj więcej »

Chcę chwycić! Obraz

Chcę chwycić!

Dokonałeś dużej dostawy do jednego ze swoich klientów, ale kupujący nie zapłacił należnej kwoty. Co możesz zrobić? W takich przypadkach możesz zająć towary kupującego. Jest to jednak pod pewnymi warunkami. Ponadto istnieją różne rodzaje napadów. Na tym blogu przeczytasz…

Chcę chwycić! Czytaj więcej »

Pomocy, zostałem aresztowany Obraz

Pomocy, jestem aresztowany

Kiedy zostaniesz zatrzymany jako podejrzany przez funkcjonariusza śledczego, ma on prawo ustalić Twoją tożsamość, aby wiedzieć, z kim ma do czynienia. Jednak aresztowanie podejrzanego może nastąpić na dwa sposoby, na gorącym uczynku lub nie na gorącym uczynku. Na gorącym uczynku Czy zostałeś przyłapany na popełnieniu przestępcy…

Pomocy, jestem aresztowany Czytaj więcej »

Co zrobić w przypadku nieautoryzowanego samplowania dźwięku? obraz

Co zrobić w przypadku nieautoryzowanego samplowania dźwięku?

Samplowanie dźwięku lub samplowanie muzyki jest obecnie szeroko stosowaną techniką polegającą na elektronicznym kopiowaniu fragmentów dźwięku, często w zmodyfikowanej formie, w nowym utworze (muzycznym), zwykle przy pomocy komputera. Jednak fragmenty dźwięku mogą podlegać różnym prawom, w wyniku czego nieuprawnione pobieranie próbek może być niezgodne z prawem. …

Co zrobić w przypadku nieautoryzowanego samplowania dźwięku? Czytaj więcej »

Kiedy wymagany jest prawnik?

Kiedy wymagany jest prawnik?

Otrzymałeś wezwanie i musisz wkrótce stawić się przed sędzią, który będzie orzekał w Twojej sprawie, lub możesz chcieć samodzielnie wszcząć postępowanie. Kiedy zatrudnienie prawnika do pomocy w sporze prawnym jest wyborem, a kiedy zatrudnienie prawnika jest obowiązkowe? Odpowiedź na to pytanie zależy od…

Kiedy wymagany jest prawnik? Czytaj więcej »

Czym zajmuje się prawnik? obraz

Czym zajmuje się prawnik?

Szkody poniesione z cudzych rąk, aresztowane przez policję lub chcące stanąć w obronie własnych praw: różne sprawy, w których pomoc prawnika z pewnością nie jest zbędnym luksusem, a w sprawach cywilnych wręcz obowiązkiem. Ale czym właściwie zajmuje się prawnik i dlaczego jest to ważne…

Czym zajmuje się prawnik? Czytaj więcej »

umowa tymczasowa

Rekompensata z tytułu przejścia na umowę o pracę: Jak to działa?

W pewnych okolicznościach pracownikowi, którego umowa o pracę wygasa, przysługuje prawnie ustalone odszkodowanie. Jest to również określane jako płatność przejściowa, która ma na celu ułatwienie przejścia do innej pracy lub ewentualnego szkolenia. Ale jakie są zasady dotyczące tej odprawy przejściowej: kiedy pracownik ma do niej prawo i…

Rekompensata z tytułu przejścia na umowę o pracę: Jak to działa? Czytaj więcej »

Prawo upadłościowe i jej procedury

Prawo upadłościowe i jej procedury

Wcześniej pisaliśmy na blogu o okolicznościach, w których można ogłosić upadłość i jak działa ta procedura. Oprócz upadłości (uregulowanej w tytule I), ustawa o upadłości (w języku niderlandzkim Faillissementswet, dalej zwana „Fw”) obejmuje dwie inne procedury. Mianowicie: moratorium (tytuł II) oraz program restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych…

Prawo upadłościowe i jej procedury Czytaj więcej »

Ustawienia prywatności
Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy również treści i skryptów stron trzecich, które mogą wykorzystywać technologie śledzenia. Możesz wybiórczo wyrazić zgodę poniżej, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie, gromadzonych przez nas danych i sposobu ich przetwarzania, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności
Law & More B.V.