Częstym zarzutem w świecie prawniczym jest to, że prawnicy…

Powszechną skargą w świecie prawniczym jest to, że prawnicy na ogół mają tendencję do posługiwania się niezrozumiałym językiem prawniczym. Najwyraźniej nie zawsze jest to problem. Sędzia Hansje Loman i sekretarz Hans Braam z sądu Amsterdam niedawno otrzymał nagrodę „Klare Taalbokaal 2016” (trofeum Clear Language 2016) za napisanie najbardziej zrozumiałego orzeczenia sądu. Decyzja dotyczy zawieszenia prawa jazdy z powodu podejrzenia zażywania narkotyków.

Law & More