Nowości

Rejestracja UBO w Holandii w 2020 r

Dyrektywy europejskie wymagają od państw członkowskich utworzenia rejestru UBO. UBO oznacza Ultimate Beneficial Owner. Rejestr UBO zostanie zainstalowany w Holandii w 2020 r. Oznacza to, że od 2020 r. Firmy i osoby prawne są zobowiązane do zarejestrowania swoich (nie) bezpośrednich właścicieli. Część danych osobowych UBO, takich jak nazwa i interes gospodarczy, zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem rejestru. Zainstalowano jednak gwarancje ochrony prywatności UBO.

Utworzenie rejestru UBO opiera się na czwartej dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, która zajmuje się zwalczaniem przestępczości finansowej i gospodarczej, takiej jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Rejestr UBO przyczynia się do tego, zapewniając przejrzystość na temat osoby, która jest ostatecznym faktycznym właścicielem firmy lub osoby prawnej. UBO jest zawsze osobą fizyczną, która określa przebieg wydarzeń w firmie, niezależnie od tego, czy jest ona poza sceną.

Rejestr UBO stanie się częścią rejestru handlowego, a zatem będzie podlegał zarządowi Izby Handlowej.

Czytaj więcej: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Udostępnij