BIUROWE PROCEDURA REKLAMACYJNA

Law & More ceni zadowolenie naszych klientów. Nasza firma dołoży wszelkich starań, aby być do Twojej dyspozycji. Niemniej jednak może się zdarzyć, że będziesz niezadowolony z niektórych aspektów naszych usług. Poniżej znajdziesz działania, które możesz podjąć w takich okolicznościach.

W przypadku niezadowolenia z utworzenia i wykonania umowy cesji, jakości naszych usług lub kwoty naszej faktury, prosimy najpierw o zgłoszenie zastrzeżeń własnemu prawnikowi. Możesz również skontaktować się z panem TGLM Meevisem z naszej firmy. Nasza firma rozpatrzy skargę zgodnie z procedurą opisaną w naszej procedurze reklamacyjnej w biurze.

W porozumieniu z Tobą znajdziemy rozwiązanie problemu zgłoszonego tak szybko, jak to możliwe. Zawsze będziemy potwierdzać takie rozwiązanie na piśmie. Możesz spodziewać się, że nasza reakcja na twoją skargę zostanie udzielona na piśmie w ciągu 4 tygodni. W przypadku, gdy będziemy musieli odstąpić od tego terminu, poinformujemy Cię o tym na czas i wymienimy przyczynę odstępstwa oraz termin, w którym możesz oczekiwać od nas reakcji.

Artykuł 1 Definicje

W niniejszej procedurze reklamacyjnej warunki określone poniżej mają następujące znaczenie:

skarga: wszelkie pisemne wyrażenie niezadowolenia klienta lub w imieniu klienta w stosunku do prawnika lub osoby (osób) pracujących na jego odpowiedzialność w związku z zawarciem lub wykonaniem zlecenia klienta na usługi profesjonalne (overeenkomst van opdracht), jakość takich usług lub kwota zafakturowana za takie usługi, z wyłączeniem jednak skargi w rozumieniu ust. 4 niderlandzkiej ustawy o zawodzie adwokata (Advocatenwet);

skarżący: klient lub jego przedstawiciel, składający skargę;

urzędnik ds. skarg: prawnik, którego zadaniem jest rozpatrzenie skargi, początkowo TGLM Meevis.

Artykuł 2 Zakres zastosowania

2.1 Niniejsza procedura reklamacyjna dotyczy każdego zlecenia na usługi profesjonalne świadczone przez Law & More B.V. swoim klientom.

2.2 Obowiązkiem każdego prawnika jest Law & More B.V. rozpatrywanie wszystkich reklamacji zgodnie z niniejszą procedurą reklamacyjną.

Artykuł 3 Cele

Celem tej procedury reklamacyjnej jest:

  • ustanowienie procedury, zgodnie z którą skargi klientów mogą być rozwiązywane w sposób zorientowany na rozwiązanie i w rozsądnym terminie;
  • ustanowienie procedury ustalania przyczyny (przyczyn) skargi klienta;
  • w celu utrzymania i poprawy istniejących relacji z klientami poprzez właściwe rozpatrywanie skarg;
  • promowanie odpowiedzi na każdą skargę w sposób ukierunkowany na klienta;
  • w celu poprawy jakości usług poprzez rozwiązywanie i analizowanie reklamacji.

Artykuł 4 Informacje o rozpoczęciu świadczenia usług

4.1 Procedura składania skarg została podana do wiadomości publicznej. W każdym liście intencyjnym z klientem klient zostanie poinformowany, że istnieje procedura składania skarg i że procedura ta będzie miała zastosowanie do świadczonych usług.

4.2 Standardowe warunki umowy (Regulamin), które mają zastosowanie do każdego zlecenia klienta (również na podstawie jakiegokolwiek listu zlecenia z klientem), identyfikuje niezależną stronę lub organ, do którego / której skarga, która nie została rozstrzygnięta zgodnie z niniejszą procedurą składania skarg, może zostać złożona w celu uzyskania wiążąca decyzja.

4.3 Skargi w rozumieniu art. 1 niniejszej procedury reklamacyjnej, które nie zostały rozwiązane po rozpatrzeniu ich zgodnie z niniejszą procedurą reklamacyjną, można kierować do Rzecznika Komisji Rozjemczej (Adwokat Komisji Geschillen).

Artykuł 5 Wewnętrzna procedura składania skarg

5.1 Jeżeli klient zgłosi się do biura ze skargą dotyczącą wydanych instrukcji Law & More B.V.., skargę przekazuje się urzędnikowi ds. zażaleń.

5.2 Urzędnik ds. Zażaleń poinformuje osobę, przeciwko której złożono skargę, o wniesieniu skargi oraz umożliwi składającemu skargę i osobie, przeciwko której złożono skargę, wyjaśnienie skargi.

5.3 Osoba, wobec której złożono skargę, podejmie próbę rozwiązania problemu wraz z odpowiednim klientem, niezależnie od tego, czy jest to zależne od interwencji urzędnika ds. Zażaleń.

5.4 Urzędnik ds. Zażaleń rozpatruje reklamację w ciągu czterech tygodni od otrzymania reklamacji lub informuje składającego skargę, podając uzasadnienie, o każdym odstępstwie od tego terminu, wskazując termin, w którym ma zostać wydana opinia w sprawie skargi.

5.5 Urzędnik ds. Zażaleń poinformuje na piśmie składającego skargę i osobę, przeciwko której skarga została złożona, o opinii co do meritum skargi, z ewentualnymi zaleceniami.

5.6 Jeżeli skarga została rozpatrzona w sposób zadowalający, skarżący, urzędnik ds. Zażaleń i osoba, przeciwko której złożono skargę, podpiszą opinię co do meritum skargi.

Artykuł 6 Poufność i bezpłatna obsługa skarg

6.1 Urzędnik ds. Zażaleń oraz osoba, przeciwko której złożono skargę, zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie rozpatrywania skargi.

6.2 Reklamujący nie jest winien żadnego odszkodowania w odniesieniu do kosztów obsługi reklamacji.

Artykuł 7 Obowiązki

7.1 Urzędnik ds. Zażaleń jest odpowiedzialny za terminowe rozpatrzenie skargi.

7.2 Osoba, przeciwko której złożono skargę, będzie na bieżąco informować urzędnika ds. Zażaleń o wszelkich kontaktach ze składającym skargę i wszelkich wykonalnych rozwiązaniach.

7.3 Urzędnik ds. Skarg na bieżąco informuje składającego skargę o rozpatrywaniu reklamacji.

7.4 Urzędnik ds. Skarg zapewnia przechowywanie akt skargi.

Artykuł 8 Rejestracja reklamacji

8.1 Urzędnik ds. Reklamacji rejestruje reklamację, określając temat reklamacji.

8.2 Skargę można podzielić na oddzielne tematy.

8.3 Urzędnik ds. Skarg okresowo składa sprawozdania z rozpatrywania wszelkich skarg i wydaje zalecenia w celu zapobiegania powstawaniu nowych skarg i ulepszania procedur.

8.4 Każde sprawozdanie i zalecenia powinny być omówione i przedłożone do podjęcia decyzji przynajmniej raz w roku.

Chcesz wiedzieć co? Law & More może zrobić dla Ciebie jako kancelaria prawna w Eindhoven i Amsterdam?
Skontaktuj się z nami telefonicznie +31 40 369 06 80 lub wyślij e-mail na adres:
Pan. Tom Meevis, adwokat w Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
Pan. Maxim Hodak, adwokat w & More – maxim.hodak@lawandmore.nl

Ustawienia prywatności
Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy również treści i skryptów stron trzecich, które mogą wykorzystywać technologie śledzenia. Możesz wybiórczo wyrazić zgodę poniżej, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie, gromadzonych przez nas danych i sposobu ich przetwarzania, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności
Law & More B.V.