POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Law & More przetwarza dane osobowe. Aby poinformować Cię w sposób jasny i przejrzysty o przetwarzaniu danych osobowych, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone. Law & More szanuje twoje dane osobowe i zapewnia, że ​​przekazane nam dane osobowe są przetwarzane w sposób poufny. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wprowadza obowiązek informowania osób, których dane dotyczą Law & More przetwarza dane osobowe. Obowiązek ten wynika z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności najważniejsze pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Law & More zostanie udzielona odpowiedź.

Dane kontaktowe

Law & More jest administratorem w odniesieniu do przetwarzania twoich danych osobowych. Law & More znajduje się na De Zaale 11 (5612 AJ) Eindhoven. Jeśli pojawią się pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, możesz się z nami skontaktować. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +31 (0) 40 369 06 80 oraz e-mailem pod numerem info@lawandmore.nl.

Dane personalne

Dane osobowe to wszystkie informacje, które mówią nam coś o osobie lub które mogą być powiązane z osobą. Informacje, które pośrednio mówią nam coś o osobie, są również uważane za dane osobowe. W niniejszym oświadczeniu o prywatności dane osobowe oznaczają wszystkie informacje, które Law & More procesy od ciebie i dzięki którym możesz zostać zidentyfikowany.

Law & More przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług klientom lub danych osobowych dostarczanych przez osoby, których dane dotyczą, z ich własnej inicjatywy. Obejmuje to dane kontaktowe i inne dane osobowe, które są niezbędne do załatwienia sprawy, dane osobowe, które wypełniłeś w formularzach kontaktowych lub formularzach internetowych, informacje, które podajesz podczas (wstępnych) wywiadów, dane osobowe dostępne na publicznych stronach internetowych lub dane osobowe, które można uzyskać z rejestrów publicznych, takich jak rejestr katastralny i rejestr handlowy Izby Handlowej.  Law & More przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług, ulepszania tych usług i umożliwienia osobistej komunikacji z tobą jako osobą, której dane dotyczą.

Czyje dane osobowe są przetwarzane przez Law & More?

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich osób, których dane są przetwarzane Law & More. Law & More przetwarza dane osobowe osób, z którymi pośrednio lub bezpośrednio mamy, chcą mieć lub mieli związek. Dotyczy to następujących osób:

 • (potencjalni) klienci Law & More;
 • wnioskodawcy;
 • osoby zainteresowane usługami Law & More;
 • ludzie związani z firmą lub organizacją, z którymi Law & More ma, chce mieć lub miał związek;
 • osoby odwiedzające strony internetowe Law & More;
 • każda inna osoba, która się kontaktuje Law & More.

Cel przetwarzania danych osobowych

Law & More przetwarza twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Świadczenie usług prawnych

Jeśli zatrudnisz nas w celu świadczenia usług prawnych, prosimy o udostępnienie nam swoich danych kontaktowych. W celu załatwienia sprawy może być również konieczne uzyskanie innych danych osobowych, w zależności od charakteru sprawy. Ponadto Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane do wystawienia faktury za świadczone usługi. Jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług, udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim.

 • Dostarczanie informacji

Law & More rejestruje Twoje dane osobowe w systemie i przechowuje je w celu dostarczenia Ci informacji. Mogą to być informacje dotyczące twojego związku Law & More. Jeśli nie masz związku z Law & More (jeszcze), możesz poprosić o informacje za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej. Law & More przetwarza dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą i dostarczenia wymaganych informacji.

 • Wypełnianie obowiązków prawnych

Law & More przetwarza twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Zgodnie z prawem i zasadami postępowania mającymi zastosowanie do prawników jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania Twojej tożsamości na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

 • Rekrutacja i selekcja

Law & More zbiera twoje dane osobowe w celu rekrutacji i selekcji. Kiedy wysyłasz podanie o pracę do Law & More, Twoje dane osobowe są przechowywane w celu ustalenia, czy zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną oraz w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie Twojego podania.

 • social media

Law & More korzysta z kilku sieci społecznościowych, a mianowicie Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn. Jeśli korzystasz z funkcji na stronie w odniesieniu do mediów społecznościowych, jesteśmy w stanie gromadzić Twoje dane osobowe za pośrednictwem odpowiednich sieci mediów społecznościowych.

 • Strona internetowa do pomiaru działalności biznesowej

Aby zmierzyć wykorzystanie biznesowe strony internetowej, Law & More korzysta z usługi Leadinfo w Rotterdamie. Ta usługa wyświetla nazwy firm i adresy na podstawie adresów IP odwiedzających. Adres IP nie jest uwzględniony.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Law & More przetwarza twoje dane osobowe na podstawie jednej lub więcej z następujących przyczyn:

 • Zgoda

Law & More może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ wyraziłeś zgodę na takie przetwarzanie. Masz prawo do wycofania tej zgody przez cały czas.

 • Na podstawie (jeszcze nie zawartej) umowy

Jeśli zatrudnisz Law & More w celu świadczenia usług prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli i w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.

 • Zobowiązania prawne

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych. Zgodnie z holenderskim prawem dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu prawnicy są zobowiązani do gromadzenia i rejestrowania niektórych informacji. Oznacza to, że między innymi należy zweryfikować tożsamość klientów.

 • Uzasadnione interesy

Law & More przetwarza Twoje dane osobowe, gdy mamy do tego uzasadniony interes i gdy przetwarzanie nie narusza twojego prawa do prywatności w nieproporcjonalny sposób.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Law & More ujawnia twoje dane osobowe tylko stronom trzecim, gdy jest to konieczne do świadczenia naszych usług, z poszanowaniem wyżej wymienionych powodów. Może to obejmować zawieranie umów, ujawnianie danych osobowych w odniesieniu do procedur (prawnych), korespondencję z kontrahentem lub umożliwianie stronom trzecim w imieniu i na zlecenie Law & More, takich jak dostawcy ICT. Dodatkowo, Law & More może przekazywać dane osobowe stronom trzecim, takim jak organ nadzorczy lub organ wyznaczony publicznie, o ile istnieje prawny obowiązek.

Umowa z podmiotem przetwarzającym zostanie zawarta z każdą stroną trzecią, która przetwarza dane osobowe w imieniu i na zlecenie Law & More. W związku z tym każdy podmiot przetwarzający jest również zobowiązany do przestrzegania RODO. Firmy zewnętrzne, które są włączone przez Law & More, ale świadczą usługi jako administrator, sami są odpowiedzialni za zgodność z RODO. Dotyczy to na przykład księgowych i notariuszy.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Law & More w dużym stopniu ceni bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, mając na uwadze najnowocześniejsze rozwiązania. Kiedy Law & More korzysta z usług stron trzecich, Law & More rejestruje porozumienia dotyczące środków, które należy podjąć w umowie o przetwarzaniu.

Okres przechowywania

Law & More będą przechowywać przetwarzane dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia wyżej wymienionego celu, dla którego dane zostały zgromadzone, lub jest to wymagane przez przepisy ustawowe lub wykonawcze.

Prawa do prywatności osób, których dane dotyczą

Zgodnie z przepisami o ochronie prywatności masz określone prawa podczas przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu

Masz prawo do uzyskania informacji o tym, które dane osobowe są przetwarzane oraz do dostępu do tych danych osobowych.

 • Prawo do sprostowania

Masz prawo zażądać od administratora sprostowania lub uzupełnienia niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

 • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania Law & More w celu usunięcia przetwarzanych danych osobowych. Law & More usuwają te dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • jeżeli dane osobowe nie są już konieczne w związku z celem, dla którego zostały zgromadzone;
 • jeśli wycofasz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
 • jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw przetwarzania;
 • jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • jeżeli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania Law & More ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie niektórych informacji nie jest konieczne.

 • Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które Law & More przetwarza i przesyła te dane do innego kontrolera.

 • Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych przez Law & More.

Możesz złożyć wniosek o dostęp, sprostowanie lub uzupełnienie, usunięcie, ograniczenie, przenoszenie danych lub wycofanie wyrażonej zgody pod adresem Law & More wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres e-mail: info@lawandmore.nl. Odpowiedź na Twoją prośbę otrzymasz w ciągu czterech tygodni. Mogą zaistnieć okoliczności, w których Law & More nie może (w pełni) zrealizować Twojego żądania. Może tak być na przykład w przypadku poufności prawników lub prawnych okresów przechowywania.

Chcesz wiedzieć co? Law & More może zrobić dla Ciebie jako kancelaria prawna w Eindhoven i Amsterdam?
Skontaktuj się z nami telefonicznie +31 40 369 06 80 lub wyślij e-mail na adres:
Pan. Tom Meevis, adwokat w Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
Pan. Maxim Hodak, adwokat w & More – maxim.hodak@lawandmore.nl

Ustawienia prywatności
Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy również treści i skryptów stron trzecich, które mogą wykorzystywać technologie śledzenia. Możesz wybiórczo wyrazić zgodę poniżej, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie, gromadzonych przez nas danych i sposobu ich przetwarzania, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności
Law & More B.V.