Zastrzeżenie

Informacje podane na stronie Law & More B.V. strona internetowa służy wyłącznie jako informacje ogólne. Z tych informacji nie można wywodzić żadnych praw. Law & More B.V. nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z lub w wyniku niekompletnych i / lub niedokładnych informacji podanych na stronie internetowej. Informacje wysłane do Law & More B.V. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na stronie internetowej Law & More B.V. nie są bezpieczne i nie będą traktowane jako poufne.

Law & More B.V.