Zdjęcie władzy rodzicielskiej

Autorytet rodzicielski

Kiedy rodzi się dziecko, matka dziecka automatycznie sprawuje nad nim władzę rodzicielską. Z wyjątkiem przypadków, gdy sama matka jest jeszcze niepełnoletnia. Jeżeli matka pozostaje w związku małżeńskim ze swoim partnerem lub pozostaje w zarejestrowanym związku partnerskim w chwili urodzenia dziecka, automatycznie władzę rodzicielską nad dzieckiem sprawuje również ojciec dziecka. Jeżeli matka i ojciec dziecka mieszkają wyłącznie razem, wspólna opieka nie ma zastosowania automatycznie. W przypadku wspólnego pożycia ojciec dziecka musi, jeśli chce, uznać dziecko w gminie. Nie oznacza to, że partner sprawuje również opiekę nad dzieckiem. W tym celu rodzice muszą wspólnie wystąpić do sądu o wspólną opiekę nad dzieckiem.

Co oznacza władza rodzicielska?

Władza rodzicielska oznacza, że ​​rodzice mają prawo do podejmowania ważnych decyzji w życiu ich małoletniego dziecka. Na przykład decyzje medyczne, wybór szkoły lub decyzja, gdzie dziecko będzie miało swoje główne miejsce zamieszkania. W Holandii mamy prawo do opieki jednoosobowej i wspólnej. Prawo do opieki nad dzieckiem jednoosobowym oznacza, że ​​prawo do opieki nad dzieckiem sprawuje jedno z rodziców, a opieka wspólna oznacza, że ​​opieka jest sprawowana przez oboje rodziców.

Czy można zmienić wspólny organ na jednogłowy?

Podstawową zasadą jest to, że wspólna opieka, która istniała w chwili zawarcia małżeństwa, jest kontynuowana po rozwodzie. Często leży to w interesie dziecka. Jednak w postępowaniu rozwodowym lub po rozwodzie jedno z rodziców może zwrócić się do sądu o przejęcie opieki nad dzieckiem jednogłowym. Ta prośba zostanie spełniona tylko w następujących przypadkach:

  • jeżeli istnieje niedopuszczalne ryzyko, że dziecko zostanie uwięzione lub zgubione między rodzicami i nie oczekuje się, że sytuacja ta ulegnie wystarczającej poprawie w dającej się przewidzieć przyszłości, lub;
  • zmiana prawa do opieki jest poza tym konieczna w interesie dziecka.

Praktyczne doświadczenie pokazuje, że wnioski o udzielenie jednogłowej władzy są przyjmowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Musi zostać spełnione jedno z wyżej wymienionych kryteriów. W przypadku uwzględnienia wniosku o przyznanie opieki nad dzieckiem jednoosobowym rodzic sprawujący pieczę nie musi już konsultować się z drugim rodzicem w przypadku ważnych decyzji w życiu dziecka. Rodzic pozbawiony pieczy nad dzieckiem nie ma zatem już prawa głosu w życiu dziecka.

Najlepszy interes dziecka

„Dobro dziecka” nie ma konkretnej definicji. Jest to niejasna koncepcja, którą muszą uzupełniać okoliczności każdej sytuacji rodzinnej. Dlatego sędzia będzie musiał przyjrzeć się wszystkim okolicznościom w takim wniosku. W praktyce jednak stosuje się szereg ustalonych punktów początkowych i kryteriów. Ważnym punktem wyjścia jest to, że po rozwodzie należy zachować wspólną władzę. Rodzice muszą być w stanie wspólnie podejmować ważne decyzje dotyczące dziecka. Oznacza to również, że rodzice muszą umieć dobrze się ze sobą komunikować. Jednak słaba komunikacja lub prawie brak komunikacji nie wystarczy, aby uzyskać wyłączną opiekę. Tylko wtedy, gdy słaba komunikacja między rodzicami stwarza ryzyko, że dzieci zostaną uwięzione między rodzicami i jeśli nie oczekuje się poprawy w krótkim czasie, sąd zakończy wspólną opiekę.

W toku postępowania sędzia może także czasami zwrócić się o poradę do biegłego w celu ustalenia, co leży w najlepszym interesie dziecka. Może wtedy na przykład zwrócić się do Rady Ochrony Dziecka o zbadanie sprawy i wydanie raportu stwierdzającego, czy opieka indywidualna lub wspólna leży w najlepszym interesie dziecka.

Czy można zmienić władzę z jednogłowej na wspólną?

Jeśli istnieje opieka jednogłowa, a oboje rodzice chcą zmienić ją na wspólną opiekę, można to załatwić w sądzie. Można o to poprosić pisemnie lub cyfrowo za pośrednictwem formularza. W takim przypadku w rejestrze opieki zostanie odnotowana informacja, że ​​dane dziecko sprawuje wspólną opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli rodzice nie wyrażą zgody na zmianę pieczy samodzielnej na wspólną, rodzic, który w tym czasie nie sprawuje takiej opieki, może skierować sprawę do sądu i ubiegać się o współubezpieczenie. Zostanie ono odrzucone tylko wtedy, gdy istnieje wyżej wymienione potajemne i utracone kryterium lub jeśli odrzucenie jest z innego powodu konieczne w interesie dziecka. W praktyce często przychodzi wniosek o zmianę opieki wyłącznej na wspólną. Dzieje się tak, ponieważ w Holandii obowiązuje zasada równego rodzicielstwa. Zasada ta oznacza, że ​​ojcowie i matki powinni mieć równą rolę w opiece i wychowaniu dziecka.

Koniec władzy rodzicielskiej

Opieka rodzicielska kończy się z mocy prawa, gdy dziecko osiągnie wiek 18 lat. Od tego momentu dziecko osiąga pełnoletność i ma prawo decydować o swoim życiu.

Czy masz pytania dotyczące władzy rodzicielskiej lub chcesz uzyskać pomoc w procedurze ubiegania się o wyłączną lub wspólną władzę rodzicielską? Prosimy o bezpośredni kontakt z jednym z naszych doświadczonych prawników zajmujących się prawem rodzinnym. Prawnicy przy ul Law & More chętnie doradzimy i pomożemy w takich postępowaniach w najlepszym interesie Twojego dziecka.

Ustawienia prywatności
Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy również treści i skryptów stron trzecich, które mogą wykorzystywać technologie śledzenia. Możesz wybiórczo wyrazić zgodę poniżej, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie, gromadzonych przez nas danych i sposobu ich przetwarzania, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności
Law & More B.V.