Różnica między kontrolerem a procesorem

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje już od kilku miesięcy. Jednak nadal istnieje niepewność co do znaczenia niektórych terminów w RODO. Na przykład nie jest jasne dla wszystkich, jaka jest różnica między kontrolerem a procesorem, podczas gdy są to podstawowe koncepcje RODO. Zgodnie z RODO administratorem danych jest (prawna) jednostka lub organizacja, która określa cel i sposób przetwarzania danych osobowych. Administrator określa zatem, dlaczego przetwarzane są dane osobowe. Ponadto administrator w zasadzie określa, za pomocą których środków odbywa się przetwarzanie danych. W praktyce stroną, która faktycznie kontroluje przetwarzanie danych, jest administrator. Zgodnie z RODO przetwarzający jest osobną (prawną) osobą lub organizacją, która przetwarza dane osobowe w imieniu i na odpowiedzialność administratora. W przypadku podmiotu przetwarzającego ważne jest ustalenie, czy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na korzyść samego siebie, czy na korzyść administratora. Czasami może być zagadką ustalenie, kto jest kontrolerem, a kto procesorem. Na koniec najlepiej odpowiedzieć na kolejne pytanie: kto ma najwyższą kontrolę nad celem i środkami przetwarzania danych?

Udostępnij