Obowiązki pracodawcy i pracownika... image

Obowiązki pracodawcy i pracownika…

Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z ustawy o warunkach pracy

Niezależnie od wykonywanej pracy podstawową zasadą w Holandii jest to, że każdy powinien być w stanie pracować bezpiecznie i zdrowo. Wizja stojąca za tym założeniem jest taka, że ​​praca nie może prowadzić do choroby fizycznej lub psychicznej ani wcale nie prowadzić do śmierci. Zasadę tę gwarantuje w praktyce ustawa o warunkach pracy. Ustawa ma zatem na celu promowanie dobrych warunków pracy oraz zapobieganie chorobom i niezdolności do pracy pracowników. Czy jesteś pracodawcą? W takim przypadku dbałość o zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie z ustawą o warunkach pracy z zasady spoczywa na Tobie. W Twojej firmie nie tylko musi istnieć wystarczająca wiedza na temat zdrowej i bezpiecznej pracy, ale także należy przestrzegać wytycznych Ustawy o warunkach pracy, aby uniknąć niepotrzebnego zagrożenia dla pracowników. Czy jesteś pracownikiem? W takim przypadku oczekuje się od Ciebie również kilku rzeczy w kontekście zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.

Obowiązki pracownika

Zgodnie z ustawą o warunkach pracy ostateczną odpowiedzialność za warunki pracy ponosi pracodawca wraz ze swoim pracownikiem. Dlatego jako pracownik musisz przyczyniać się do tworzenia zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy. Mówiąc dokładniej, jako pracownik, w świetle ustawy o warunkach pracy, jesteś zobowiązany:

  • prawidłowego używania sprzętu roboczego i niebezpiecznych substancji;
  • nie zmieniać i / lub nie usuwać zabezpieczeń na sprzęcie roboczym;
  • prawidłowego używania środków ochrony indywidualnej / środków pomocniczych udostępnionych przez pracodawcę i przechowywania ich w odpowiednim miejscu;
  • współpracować w zakresie zorganizowanych informacji i instrukcji;
  • informować pracodawcę o obserwowanych zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie;
  • pomoc pracodawcy i innym specjalistom (takim jak specjalista ds. prewencji), jeśli to konieczne, w wypełnianiu ich obowiązków.

Krótko mówiąc, musisz zachowywać się odpowiedzialnie jako pracownik. Robisz to, korzystając z warunków pracy w sposób bezpieczny oraz wykonując swoją pracę w sposób bezpieczny, aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym.

Obowiązki pracodawcy

Aby móc zapewnić zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, jako pracodawca musisz realizować politykę mającą na celu zapewnienie jak najlepszych warunków pracy. Ustawa o warunkach pracy określa wytyczne dla tej polityki i warunków pracy, które są z nią zgodne. Na przykład polityka dotycząca warunków pracy musi w każdym przypadku obejmować: inwentaryzacja i ocena ryzyka (RI&E). Jako pracodawca musisz pisemnie określić, jakie zagrożenia dla Twoich pracowników niesie praca, w jaki sposób rozwiązuje się je w swojej firmie i jakie zagrożenia w postaci wypadków przy pracy już wystąpiły. ZA oficer ds. prewencji pomaga w sporządzeniu spisu i oceny ryzyka oraz udziela porad dotyczących dobrej polityki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Każda firma musi wyznaczyć przynajmniej jednego takiego pracownika ds. Prewencji. Nie może to być ktoś spoza firmy. Czy zatrudniasz 25 lub mniej pracowników? Wtedy możesz sam działać jako oficer ds. Prewencji.

Jednym z zagrożeń, na jakie narażona jest każda firma zatrudniająca pracowników, jest absencja. Zgodnie z ustawą o warunkach pracy jako pracodawca musisz zatem mieć zasady dotyczące absencji chorobowych. Jak jako pracodawca radzisz sobie z absencją, która występuje w Twojej firmie? Powinieneś zapisać odpowiedź na to pytanie w jasny i adekwatny sposób. Aby jednak zminimalizować prawdopodobieństwo realizacji takiego ryzyka, warto mieć okresowe badanie stanu zdrowia pracowników (PAGO) przeprowadzane w Twojej firmie. Podczas takiego badania lekarz zakładowy dokonuje inwentaryzacji, czy masz problemy zdrowotne związane z pracą. Udział w takich badaniach nie jest obowiązkowy dla Twojego pracownika, ale może być bardzo przydatny i przyczynić się do utrzymania zdrowego i witalnego kręgu pracowników.

Ponadto, aby zapobiec innym nieprzewidzianym zagrożeniom, musisz wyznaczyć wewnętrzny zespół reagowania kryzysowego (BHV). Funkcjonariusz służb ratunkowych jest przeszkolony w zakresie zapewniania pracownikom i klientom bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych, a zatem będzie przyczyniać się do bezpieczeństwa firmy. Możesz samodzielnie określić, które osoby i ile osób wyznaczysz na funkcjonariuszy służb ratunkowych. Dotyczy to również sposobu, w jaki będzie miała miejsce reakcja firmy w sytuacjach kryzysowych. Musisz jednak wziąć pod uwagę wielkość swojej firmy.

Monitorowanie i zgodność

Pomimo obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w Holandii co roku zdarzają się wypadki przy pracy, którym pracodawca lub pracownik mógł z łatwością zapobiec. Samo istnienie ustawy o warunkach pracy nie zawsze wydaje się wystarczające, aby zagwarantować zasadę, że każdy musi mieć możliwość bezpiecznej i zdrowej pracy. Dlatego Inspektorat SZW sprawdza, czy pracodawcy, ale także pracownicy przestrzegają zasad zdrowej, bezpiecznej i uczciwej pracy. Zgodnie z ustawą o warunkach pracy Inspektorat może wszcząć dochodzenie, gdy doszło do wypadku lub gdy zażąda tego rada zakładowa lub związek zawodowy. Ponadto Inspektorat ma daleko idące uprawnienia, a współpraca w tym dochodzeniu jest obowiązkowa. Jeżeli Inspektorat stwierdzi naruszenie ustawy o warunkach pracy, wstrzymanie pracy może skutkować wysoką grzywną lub przestępstwem / wykroczeniem gospodarczym. Aby zapobiec tak daleko idącym środkom, jako pracodawca, ale także jako pracownik, powinieneś przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z ustawy o warunkach pracy.

Czy masz jakieś pytania dotyczące tego bloga? Następnie skontaktuj się Law & More. Nasi prawnicy są ekspertami w zakresie prawa pracy i chętnie służą poradą.

Ustawienia prywatności
Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy również treści i skryptów stron trzecich, które mogą wykorzystywać technologie śledzenia. Możesz wybiórczo wyrazić zgodę poniżej, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie, gromadzonych przez nas danych i sposobu ich przetwarzania, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności
Law & More B.V.